depozyty aktowe

brakowanie

porządkowanie dokumentacji

Elżbieta Szafarz-Marczyk
Znajdź firmę:

Oferta firmy Dokument obejmuje następujący zakres usług:

  • Przyjmowanie depozytów aktowych zakładów w likwidacji lub w upadłości;
  • Porządkowanie i brakowanie dokumentacji w zakładach pracy;
  • Opracowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
  • Kursy i szkolenia kancelaryjno-archiwalne;
  • Prowadzenie archiwów i składnic akt na zlecenie;
  • Wykonywanie kwerend archiwalnych związanych z wydawaniem zaświadczeń o wysokości osiąganych zarobków, okresu zatrudnienia, okresów zasiłkowych, zwolnienia lekarskiego, urlopów, itp.

Od 1 IX 2005r. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach z depozytów Biura Dokument przejęła spółka Dokument Biuro Archiwalne Depozyt Akt Spółka z o.o. w Koszalinie.

Dokument Biuro Archiwalne - Depozyt Akt Spółka z o.o., adres ul. Mieszka I-go 5A Koszalin, telefon +48 94 348 91 63