depozyty aktowe

brakowanie

porządkowanie dokumentacji

Elżbieta Szafarz-Marczyk
Znajdź firmę:

Dokument Biuro Archiwalne Depozyt Akt powstało w marcu 1991 roku i do dnia dzisiejszego zgromadziło depozyty 550 instytucji głównie z terenu byłego województwa koszalinskiego. Wśród największych depozytów aktowych znajdują się między innymi: Przedsiębiorstwo Przemysłu Elektronicznego "Kazel" Koszalin, Fabryka Pomocy Naukowych Koszalin, Miejski Zakład Dróg i Mostów Spółka zo.o. Koszalin, Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie, "Sławodrzew" Sławno, Koszalińskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa Spółka zo.o., Koszalińska Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Centrala Rybna" Koszalin, Chłodnia Koszalin, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kołobrzegu i inne.

Zgromadzony zasób archiwalny Biuro przechowuje we własnych magazynach odpowiednio zabezpieczonych i spełniających wszystkie kryteria przechowalnictwa dokumentacji.

Od początku istnienia stali pracownicy Biura wykonywali prace archiwizacyjne poczynając od porządkowania akt, segregacji, systematyzacji aż po sporządzanie w sytemie komputerowym ewidencji archiwalnej i różnego rodzaju pomocy archiwalnej.

W okresie istnienia Biuro uporządkowało ponad 600 instytucji, które zleciły prace porządkowe. W swoim zakresie usług Biuro również wykonywało przepisy kancelaryjno-archiwalne: tj. instytucje kancelaryjne, archiwalne oraz jednolite rzeczowe dziesiętne wykazy akt dla różnych branż, np.: szkolnictwo, leśnictwo, rolnictwo, przemysł spożywczy, łączność, transport, zdrowie, kultura i sztuka.

Biuro wykonywało również szkolenia archiwalne mające na celu przygotowanie osób do pełnienia obowiąków archiwisty zakładowego.

Na bieżąco wykonuje kwerendy archiwalne związane z wydawaniem zaświadczeń o wysokości osiąganych zarobków, okresu zatrudnienia, okresów zasiłkowych, zwolnienia lekarskiego, urlopów, itp.

Biurem kieruje:
właściciel mgr Elżbieta Szafarz-Marczyk - Uniwersytet Poznański

Na stałe lub doraźnie z firmą związanych jest około 12 osób. Przy przyjmowaniu akt zapewniamy usługę kompleksową - porządkowanie akt, sporządzanie ewidencji i protokołów zdawczo-odbiorczych oraz dostarczamy je do miejsca depozytu na własny koszt.

Akta są udostępniane nie tylko dla celów sądowych, dokumentalnych, ZUS i Urzędów Skarbowych, a także dla badaczy dziejów historii regionu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi.

Aktualny wykaz przyjętych instytucji znajdziecie Państwo w zakładce Spis firm.

Zapraszamy zatem Państwa do współpracy z naszą firmą. Firma Dokument oferuje tylko i wyłącznie profesjonalne usługi oraz zatrudnia najlepszych archiwistów na Pomorzu Środkowym.

Dokument Biuro Archiwalne - Depozyt Akt Spółka z o.o., adres ul. Mieszka I-go 5A Koszalin, telefon +48 94 348 91 63